Vi går vårt sista år i grundskolan och pressen är värre än någonsin! Vi kämpar varje dag för att uppnå skolans ologiska krav. För att nå betyget A måste eleverna uppnå alla kunskapskrav på E, C och A nivå vilket är näst intill omöjligt. Därför tycker vi att betygssystemet ska ändras. År 2011 infördes det nuvarande betygssystemet med skala A-F där F är underkänt. Det gamla systemet hade fyra betyg. Nu är det fler nivåer som lärarna kan betygsätta med. Det har visserligen gjort betygsättningen mer rättvist men kraven är ändå för höga. Det är svårt att nå hela vägen, istället tappar man motivationen och ger upp.

Hela betygssystemet är konstig uppbyggt. En elev kan uppfylla fyra av fem kriterier på A nivå men hamna på ett D i slutbetyg. Helt absurt. Av egna erfarenheter vet vi att det är trist att nå tre av fyra kriterier på A-nivå när man måste nå alla. Har man ett C inom ett kunskapsområde är det omöjligt att få A i slutbetyg. Det gör att vi slutar kämpa. Det är tråkigt att slita som ett djur när det redan är kört. Inte konstigt att många förlorar drivkraften. En missad lektion som bara kan ha berott på en oskyldig förkylning kan skapa ett tjockt moln av stress och ångest som hänger över en. Vi vill inte heller leva under en sten för att lyckas i skolan, vi vill kunna vara med vänner och familj på fritiden.

Såklart finns det artiklar som talar gott om det nya betygsystemet t.ex. lärare som tycker att betygsystemet är bättre än det gamla. Deras argument är att det finns fler betyg att sätta. Nu betygsätts bara elevens prestation istället för ordning och uppförande. Kriterierna beskrivs mycket tydligare och betygskalan är mer rättvis.

Väldigt många elever, föräldrar till och med lärare ogillar systemet. Det krävs en förändring! Själva betygsystemet borde ändras. Vi tycker att kraven ska ändras. Nuförtiden måste man få A på alla kriterier för att få slutbetyget A. Istället tycker jag att det ska räcka med övervägande på A och resten C för att få ett A. Det borde också mötas mer på mitten. Ligger man flera steg mellan betygen, t.ex. tre A och ett E borde det ge C istället för D i betyg.

En ändring av betygsystemet skulle framförallt gynna oss elever! Fler kan komma in på sina önskade gymnasieval eller universitet. Efter en tid leder det till motiverade elever med bättre resultat. Det är klart att alla jobb är viktiga men alla kan väl inte sitta i kassan på Ica.

Av Signe, Ebba och Malin