Vi har intervjuat vår rektor Peter om intraprenad. Två skolor i Kungsbacka kommun har fått möjligheten att få testa på självstyrande, vilket betyder att de kommer att få ta hand om sin egen ekonomi. Innan vi gjorde detta inlägg visste vi ingenting om intraprenad, men vi har fått lära oss så mycket.

Foto: maleviksredaktion.se

Peter sa, att han tycker att det genom ökat självstyre kommer fler möjligheter i framtiden och även ännu gladare anställda och elever. De anställda får vara med och bestämma mer, vilket Peter tror kommer att leda till ännu mer engagerade anställda. Fördelarna med detta är att de får mer kontroll och fler möjligheter att få det bättre på skolan. Både bättre utbildningar och även att få bestämma över kompetensutvecklingen. Kompetensutveckling är när lärarna får bättre utbildningar och kan utvecklas som lärare.

Nackdelarna är inte direkt så tydliga men, så klart kommer det att komma upp hinder. Men Peter hade ett bra svar på hur man tacklade de eventuella hinder som uppkommer. ”Om man ser ett hinder som svårt och jobbigt så blir det också så, men om man ser ett hinder som en möjlighet att lära sig någonting så blir det lättare”.

De som kommer att sköta ekonomin är rektorerna Peter och Kerstin och även Sara från expeditionen. De hoppas att när provtiden är över, så kommer fler skolor att få testa på intraprenad, fler än bara två skolor. Peter har under en längre tid efterfrågat intraprenad och det är också därför han tror att han fick det.

Av Tyra