Bildkälla: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/36/GUB_135_140403_04.JPG

Vid sjutiden på söndagsmorgonen den andra april i år, var några åttondelsklassare  från Ängskolan i Skene på bussresa. De  var på väg till fjällen på skidresa. Men tidigt på morgonen när passagerarna på bussen sov välte bussen omkull och flera passagerare skadades,  tre av unngdommarna dog.

Bussen var på E45:an strax utanför Sveg när den välte ner i ett dike. Bussen var full av ungdomar som var på väg till en skidresa. På bussen var det sammanlagt 59 personer. De  flesta på bussen var åttondels klassare, på bussen befann sig också sex stycken vuxna och en chaufför.  Det finns ännu ingen känd orsak till olyckan, men busschauffören har sagt att han tappade kontrollen på grund av tjälskott. Men enligt polisen ska de ha vart bra och torrt vägunderlag och en raksträcka med bra sikt som bussen välte på.

Just nu utreder Statens Haverikommission olyckan och orsaken till bussolyckan.

Statens haverikommission (SHK) är en statlig myndighet som har till uppgift att undersöka olyckor och tillbud till olyckor i syfte att säkerheten ska förbättras. SHK hanterar däremot inte frågor om skuld eller ansvar, vare sig civilrättsligt, straffrättsligt eller förvaltningsrättsligt.

(Källa: havkom.se)

I bussolyckan skadades många, ett tjugotal fördes till sjukhus med skador, och tre av eleverna på bussen avled på grund av sina allvarliga skador.

De tre ungdomar som avled i bussolyckan var inte fastspända med säkerhetsbälte, och flera andra på bussen som låg och sov hade inte heller säkerhetsbältet på sig. Så risken att fler hade omkommit var stor.

När vi åker kommunal buss eller kollektivt använder vi oftast inte säkerhetsbälten, och det har vi märkt att inte många andra gör heller. Vi tycker inte att det känns så viktigt med säkerhetsbälten på bussar eftersom det inte är så hårda regler med det. Men en sådan här ”påstådd” olycka som bussen som välte utanför Sveg skulle lika gärna kunna inträffa på en kommunal buss. Därför tycker vi att det borde bli hårdare regler när det gäller säkerhetsbälten och säkerhet på bussar, för att minska risken för olyckor.

 

  Av: Lisa & Malva