Vi har pratat med förskolan som tillhör vår skola för att se lite vad barnen gör och får arbeta med. Vi ville veta lite om man fortfarande gör liknande grejer nu som man gjorde när vi gick på förskolan.

Det finns fem olika avdelningar på förskolan – Dingen, Malö, Vindö, Monsunen och Bojen. Det går cirka 90 barn på hela förskolan men det kommer bli färre barn så det kommer bara vara fyra avdelningar efter sommaren. På förskolan jobbar det 15 pedagoger inklusive kök/städ och vaktmästare. Dessa frågorna fick vi besvarade utav en av våra rektorer Kerstin Ekman-Hake på skolan.

Vi frågade varför det kommer bli färre barn och då svarade Kerstin Ekman-Hake, som är vår rektor men också förskolechef:Det kommer bli färre förskolebarn för det har inte fötts lika många barn 2015 och 2016 i vårt område, därför blir det färre barn på förskolan och då kan inte jag fylla upp de olika avdelningarna med barn”.

Foto: maleviksredaktion.se

 

Vi har intervjuat en av pedagogerna på Dingen som heter Monica. Vi ställde några frågor till  henne. Vi frågade bland annat om de jobbade med något projekt på förskolan. De äldsta barnen på Dingen och Bojen som är födda år 2011 har en grupp som kallas för 11:orna . De arbetar med ”Mig själv och min omvärld”. De gör gruppstärkande lekar, tittar på andra länder, hur det var förr i tiden och pratar även om hur man själv och andra ska må bra. Vi frågade pedagogen varför de valde att jobba med just detta projekt och hon svarade: ”Man kan få in så mycket och öka förståelse för sig själv och andra i omgivningen”. De ska avsluta projektet med att åka till Vallda och baka bröd i vedugn för att det gjorde man förr i tiden.

Efter detta projektet ska de börja jobba med matematik och naturkunskap.

Vi frågade även om barnen hade något speciellt som de gillade extra mycket. Då svarade Monica att alla barnen gillade speciellt att gå till skolans idrottshall och ha gympa och göra roliga lekar som de får göra en gång per termin, eftersom den är upptagen så ofta.

Barnen får ibland jobba med iPads och förskolan har nyligen köpt in en interaktiv tavla. Det är som en smartboard men man kan förflytta den vart man vill. Men barnen har bara fått pröva på den en gång. På iPadsen får dem arbeta med olika appar som de övar på matte, språk, färgkunskaper och samspel som man kan spela flera tillsammans.

Nu när vi har undersökt förskolan så har vi märkt att man gör liknande grejer nu som förr, men nu får barnen testa på tekniska verktyg och det gjorde inte vi så mycket när vi var mindre.

Av: Cecilia & Sara